Strona GĹ‚Ăłwna · O nas · Nasze zdjÄ™cia   |   Marzec 05 2021 18:21:58

Nawigacja
Strona GĹ‚Ăłwna
Kontakt
Opłaty
Kalendarz Imprez
Nasze zdjęcia
Misja i wizja przedszkola
Prawa dziecka
Prawa rodzicĂłw
Rozkład dnia
Pracownicy przedszkola
Absolwent naszego przedszkola
Pobierz
Publikacje nauczycieli
Rodo
_
Informacja
Publiczne Przedszkole Nr5
z Grup± Żłobkow±
ul. Energetyków 1
73-200 Choszczno
pp5choszczno@wp.pl
_
Przyjaciele

Przerwa na kawę

Choszczeński Dom Kultury

_
Losowa fotografia
_
  
 Prawa rodziców

Wróć do MENU


RODZICE MAJˇ PRAWO DO:
  • Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikaj±cymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale
  • Uzyskiwania na bież±co rzetelnej informacji na temat swojego dziecka.
  • Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu trudno¶ci wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.
  • Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.
  • Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadz±cemu i nadzoruj±cemu pracę pedagogiczn± poprzez swoje przedstawicielstwa, radę rodziców lub radę przedszkola.  

Copyright © 2005 - Publiczne Przedszkole Nr 5 z Grup± Żłobkow± w Choszcznie
Theme by Matonor