KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
Dodane przez enowalinska dnia Maj 17 2018 11:48:23

Administrator Danych Osobowych (ADO)
Publiczne Przedszkole Nr 5 z Grupą Żłobkową w Choszcznie
ul. Energetyków 7, 73-200 Choszczno
tel. 95 765 74 96; e-mail: pp5choszczno@wp.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 95 765 73 82
e-mail: rodo@boss.choszczno.pl

Cel przetwarzania danych osobowych
Wykonanie umowy w zakresie -Organizacja pobytu dziecka w przedszkolu.
Podanie danych jest obowiązkowe. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości wykonywania Umowy.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Artykuł 6 - Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych RODO


Planowany okres przechowywania danych

Zgodnie z przepisami Ustawy o Archiwach
(Dz. U. z 2016 poz. 1506)

Kategorie przetwarzanych danych
• imię i nazwisko
• nr PESEL
• telefon komórkowy, adres e-mail
• adres zamieszkania
• dane szczególne

Twoje prawa

Masz prawo do:

• dobrowolności podania swoich danych osobowych
• dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia
• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych
• przenosić swoje dane do innego administratora
• cofnąć w dowolnym momencie wyrażoną zgodę
• wnieść skargę do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO

Dostęp do danych
• dane są dostępne w siedzibie ADO
• istnieje możliwość uzyskania kopii danych
Udostępnianie danych innym podmiotom
UDOSTĘPNIAMY pozyskane dane osobowe innym podmiotom tylko w uzasadnionych przypadkach, na podstawie i w granicach prawa. Przykładem takich Instytucji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie.


Przekazywanie danych do państw trzecich
NIE PRZEKAZUJEMY danych osobowych do państw trzecich.

Powierzanie przetwarzania danych
Gdybyśmy mieli powierzyć Twoje dane osobowe to tylko na podstawie
UMOWY POWIERZENIA.

Profilowanie
Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu.